Jeugd en leiderschap

De druk die jongeren ervaren om zich staande te houden in de maatschappij is groot. Zij ervaren de druk van ouders, leerkrachten en andere volwassenen om de “juiste” keuzes te maken. Maar wiens keuzes zijn dat? Zij ervaren de druk van leeftijdsgenoten om enerzijds uniek te zijn en er anderzijds bij te horen en vooral niet te veel af te wijken. Ook de steeds veranderende maatschappij en de invloed van (social) media spelen een groter groeiende rol in het beeld dat jongeren van zichzelf hebben.

Steeds vroeger wordt aan jongeren gevraagd om keuzes te maken over zaken die zij op dat moment nog helemaal niet kunnen overzien. Zij kiezen voor een opleiding, studie of juist niet. In deze fase van hun leven zijn zij bezig zich een eigen identiteit te verwerven. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Het is een onzekere periode waarin ze ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze daar zelf van vinden.

In mijn programma’s bied ik jongeren diverse praktijkgerichte handvatten in de vorm van kennis, vaardigheden en werkvormen om deze fase zo succesvol mogelijk te doorlopen.

Zit wat je zoekt er niet bij, neem dan Contact met me op, dan bespreken we een programma op maat.

 

Een kleine selectie uit het aanbod voor jongeren:

SAMEN STERK: een groepsdynamisch programma waarbij deelnemers de ander maar vooral ook zichzelf ontmoeten in dialoog, spel en diverse werkvormen.

 • (zelf)kennis en reflectie
 • groepsrollen en -posities
 • feedback en -forward
 • theorie
 • spel en drama
 • over de streep

 

EN JE PUNT IS: een communicatief programma waarbij deelnemers basis- en gevorderde  communicatietechnieken aanleren om daadwerkelijk te zeggen wat ze bedoelen en te bedoelen wat ze zeggen.

 • (basis) communicatietechnieken
 • Vrije Attitude Interview- technieken
 • probleemoplossend gesprek
 • slecht nieuwsgesprek
 • feedback en feedforward
 • (lichaams)houding

 

PRESENT IN DE PRESENTATIE: een programma waarbij deelnemers leren om zichzelf in diverse situaties zo optimaal mogelijk te presenteren.

 • jouw verhaal
 • theorie
 • storytelling
 • faalangst
 • podiumvrees
 • drama, dans, zang en spel

 

GEWELDIG GEWELDLOOS: een programma waarbij deelnemers diverse observatie- en gesprekstechnieken aanleren waarmee ze de kans op escalatie tijdens een conflict kunnen verkleinen of weg nemen.

 • conflicthantering
 • agressie-regulatie
 • (meta)communicatie
 • (cyber)pesten
 • kijk- en luistervaardigheden
 • gesprekstechnieken

 

OPGERUIMD STAAT NETJES: een persoonsgerichte training waarbij deelnemers in groepsverband obstakels (uit het verleden) onderzoeken, in de ogen kijken en opruimen.

 • Gestalt-technieken
 • NLP-technieken
 • systemen
 • lichaamstaal
 • drama, dans, zang en spel
 • meditatie-technieken